Manual Kualiti Fakulti Muzik UiTM

Prosedur Operasi

PROSEDUR PENGURUSAN PENYELENGGARAN RUANG PK.UiTM.FM(0).1
PROSEDUR PENGURUSAN PEROLEHAN PERALATAN PK.UiTM.FM(0).02
PROSEDUR PINJAMAN PERALATAN PK.UiTM.FM(0).03
PROSEDUR PENGURUSAN AKTIVITI MUZIK PK.UiTM.FM(0).04
PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM.FM.(O).05
PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN MAKLUMBALAS PELANGGAN PK.UiTM. FM.(O).06
PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH SAMBILAN(BARU DAN LANTIKAN SEMULA) PK.UiTM.FM.(O).07
PROSEDUR PENGAMBILAN PELAJAR(TEMU DUGA DAN PEMILIHAN PELAJAR)PK.UiTM.FM.(O).08
PROSEDUR PENYEDIAAN JADUAL WAKTU KULIAH PK.UiTM. FM(0).09
PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN PK.UiTM.FM.(O).10
PROSEDUR PENGENDALIAN PEPERIKSAAN PK.UiTM.FM.(O).11
PROSEDUR PENGURUSAN MARKAH PERFORMING GROUP DAN ALAT MUZIK UTAMA PK. UiTM.FM.(O).12

Prosedur Pengurusan

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN PK.UiTM.FM.(P).01
PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTM.FM.(P).02
PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UITM.(P).03
PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.FM.(P).04
PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN PK.UiTM.FM(P).05
PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN PK.UiTM.(P).06