OBJEKTIF 1

Mempertingkatkan bilangan pelajar Fakulti Muzik yang tamat pengajian dengan CGPA lebih daripada 3.00 dari   27%  pada  tahun 20132  ke   33% % pada tahun 2016

OBJEKTIF 2

Mempertingkatkan peratusan pelajar sepenuh masa  bergraduat tamat  dalam tempoh yang ditetapkan  dari 31% pada tahun 2013 ke  36  % pada tahun 2016.

OBJEKTIF 3

Mempertingkatkan penglibatan staf akademik dalam bidang penyelidikan dan penerbitan ilmiah/ karya kreatif pada kadar purata 37% pada  tahun 2013 ke  58 % pada tahun 2016