Fakulti Muzik komited untuk menyediakan program Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana & Doktor Falsafah dalam bidang Muzik yang berkualiti bagi menghasilkan graduan yang  bertaraf  antarabangsa dan memenuhi keperluan pelanggan.

(FM is committed to offer quality Diploma, Degree, Masters & PhD music programmes to produce graduates who are of international calibre, meeting client expectations)

Fakulti Muzik mengamalkan sistem pengurusan kualiti yang cekap dan berkesan serta melaksanakan penambahbaikan berterusan

(FM adheres to an efficient and effective system of quality management with continuous improvement)